Kategória: Nezaradené

PALICA AKO SYMBOL

Pac. SM, 34 ročný Subj.: pred 8 mesiacmi pri autonehode utrpel fraktúru tíbie a proximálneho konca fibuly vľavo. Zlomenina ošetrená osteosyntézou, pooperačný priebeh bez komplikácii. Pri kontrole o 2 mesiace traumatológ odporučil plná záťaž bez výskokov.  Do 6 mesiaca chodil s 1FB. Pacient…

úvodník

Milí priatelia, kolegovia, Po roku príprav dávame do prevádzky naše odborné diskusné fórom (blog), kde budem verím že každé dva týždne uverejňovať zaujímavé prípadové štúdie z klinickej praxe. Na našich kurzoch sme si vytvorili špecifický druh komunikácie v zmysle zápisu a významovej terminológie,…