AMBULANCIA

Nezmluvná AMBULANCIA SVLZ v odbore Fyzioterapia a Liečebná Rehabilitácia

Akreditované pracovisko MZ SR pre výučbu NMS konceptu diagnostiky a terapie fyzioterapeutov a lekárov.

Adresa: Janka Kráľa 1, 06401 Stará Ľubovňa (za daňovým úradom)

mobil: +421 918 269 024   

Objednávanie na základe telefonického dohovoru!

 Ordinačné hodiny: 

 Utorok                       800 – 1600

Štvrtok                       800 – 1600     

 

zámer pracoviska : Poskytovať služby v oblasti fyzioterapie a liečebnej rehabilitácie v súlade s  Európskymi štandardmi


filozofia pracoviska : Aktívne zapojenie pacienta do tvorby vlastného pohybového zdravia


Diagnostika a liečba funkčných porúch pohybového aparátu zahŕňa:

 • Hodnotenie komplexného pohybového stavu pacienta s využitím progresívnych funkčných testovacích metód
 • Analýza klinických údajov na potvrdenie diagnózy, identifikáciu hlavných problémov a formovanie prognóz
 • Tvorba cielených a efektívnych terapeutických programov orientovaných na problém pacienta, s využitím širokej škály liečebných techník, terapeutických postupov a metód manuálnej medicíny.
 • Poskytovanie odborného poradenstva z oblasti fyzioterapie a liečebnej rehabilitácie.

 Indikácie

 • poruchy funkcie chrbtice a periférnych kĺbov
 • rehabilitácia poúrazových a pooperačných stavov (stavy po zlomeninách, luxáciach, poranenia šliach a mäkkých tkanív)
 • poruchy funkcie súvisiace s poškodením centrálneho a periférneho nervového systému (mozgové príhody, periférne parézy…)
 • poruchy platničiek s  koreňovými príznakmi (bolesť, tŕpnutie, zmeny citlivosti a svalovej sily)
 • zápalové (reumatické) a degeneratívne ochorenia kĺbov, šliach a spojivových tkanív
 • štrukturálne a funkčné vývinové odchýlky pohybového systému, chybné držanie tela, skoliózy a deformity
 • liečebná telesná výchova cielená na úpravu svalovej nerovnováhy, porušených pohybových stereotypov a porúch stability na rôznych úrovniach
 • kardiovaskulárne ochorenia: liečebno-preventívne a záťažové programy pri arteriálnej hypertenzii, infarkte myokardu…
 • dychová nedostatočnosť spojená s respiračnými a posturálnymi ochoreniami
 • funkčné, vertebrogénne a vestibulárne závrate, a poruchy rovnováhy
 • predoperačná príprava a pooperačná pohybová liečba

 Prehľad zdravotníckych výkonov:

 • konzultácia zameraná na riešenie špecifického pohybového problému pacienta
 • vstupné komplexné vyšetrenie (anamnéza, klinická analýza, kineziologický rozbor, cielená terapia, pohybová inštruktáž)
 • kontrolné vyšetrenie: stanovenie prognózy a dlhodobého rehabilitačného plánu
 • manuálna terapia s využitím mäkkých, mobilizačných, trakčných, spojivových techník na ovplyvnenie pohyblivosti chrbtice a periférnych kĺbov, transverzálna svalová mobilizácia, TrP release
 • manuálna a mechanická terapia radikulárnych (koreňových) syndrómov: neurálna mobilizácia, stimulácia periférneho motoneurónu, mechanická repozícia ľahších stupňov poruchy disku, úprava statiky
 • cvičenia na neurofyziologickom podklade (hlboký stabilizačný systém, senzomotorická integrácia, vertical walking)
 • reedukácia chybných pohybových stereotypov (dýchanie, stoj a chôdza), cvičenie brušných svalov na overbale, stabilizačné cvičenia, špecifické cvičenia na rôzne druhy pohybových problémov.
 • respiračná fyzioterapia
 • vestibulárna rehabilitácia (postupy na ovplyvnenie závrate a porúch rovnováhy)
 • modelácia liečebno-preventívnych programov zameraných na kardio-pulmonálne ochorenia (záťažový tréning pri ischemickej chorobe srdca, hypertenzii a po infarkte myokardu)
 • inštruktáže o posturálnej životospráve (škola chrbtice a kĺbov), prevencia recidív bolesti, zdravý pohybový vývin detí, ergonomické poradenstvo formou edukačného pohovoru

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.