zóna pre pacientov

Vertikálna chôdza – dostaň gravitáciu pod kontrolu!

Účastníci skupiny si pod vedením terapeuta/inštruktora individuálne osvoja jednoduchú techniku stoja a chôdze s odľahčením kĺbov a chrbtice pri chôdzi. Inštruktáž je zameraná na zlepšenie (dynamizáciu) základných stereotypov dýchania, stoja a vertikálnej chôdze chôdze. Súčasťou výučby je nácvik chôdze v rôznom prevýšení a rôznych druhoch terénu s nastavením záťaže.Po zvládnutí techniky chôdze môžu účastníci efektívne pokračovať v tréningu v domácom prostredí s palicami alebo bez palíc.

Termíny:

5.6. 2018 streda o 15.00  Ľubovnianský hrad (horné parkovisko pod hradom, Informačné centrum)

Záujemcovia vyplnia prihlasovací formulár alebo telefonicky: 0918 269 024

  Cena: 5-10 eur/osoba

  Pozn.: Cena sa odvíja od počtu účastníkov (min. 5 maximálne 10 v skupine)

  Zloženie lekcie: zohrievacia fáza + inštruktáž + vlastný tréning


  Trasa 1 štart: Ľubovnianský hrad 630 m.n.m Info centrum

  – okruh Hradu – mestský lesopark – pod Osly (859 m.n.m)

  – späť Ľubovnianský hrad

  vzdialenosť: 6,2 km.

  trvanie: 2 hodiny

  náročnosť: ľahká až stredne ťažká


  Trasa 2 štart- Červený Kláštor múzeum

  Červený Kláštor (460m.n.m – prielom Dunajca – Huta razcestie (455 m.n.m)

  – späť Červený Kláštor

  vzdialenosť: 6,0 km.

  trvanie: 2 hodiny

  náročnosť: ľahká

  Trasa 3 štart: Červený Kláštor  kúpele (465 m.n.m→ sedlo Cerla (610 m.n.m) → prielom Dunajca 455 m.n.m → ČK Kúpele

  Prevýšenie: 160m

  vzdialenosť: 6,2 km.

  trvanie: 2 hodiny

  náročnosť: ľahká až stredne ťažká


  Odhadované záťažové hodnoty (v závislosti od prevýšenia)

  Rýchlosť chôdze: 6-7km/hod.

  Energetická spotreba: 3000kJ/750kcal. 1,5 hod.

  Submaximálna tepová frekvencia: 110-120 p/min

  Submaximálne tlakové hodnoty: 150/85

  Záťaž (Borgová škála: 12-13) mierna maximálne stredne ťažká záťaž, FAD škála: 1-2

  Povrch: spevnený, lesný

  Vek účastníkov: minimálne 7 rokov, horná hranica je daná ochotou sa hýbať a spoznávať nové pohybové zážitky.

  Bezpečnostné kritériá: pacienti pred tréningom vyplnia informovaný súhlas. Terapeuti pracujúci s pacientmi sú vyškolený v zásadách poskytovania prvej pomoci.

  Vybavenie: športové oblečenie, obuv s pevnou a pružnou podrážkou, „studničkový“ pitný režim zabezpečený, palice na mieru,  zapožičiavame (Leki response) s možnosťou zakúpenia (48 eur/pár).

  Odporúčanie: odporúčame 2-4 tréningové lekcie na familiarizáciu, zvládnutie a osvojenie techniky.

  Možnosti: individuálne pre seniorov, deti, vhodné ako zdravotný darček. Pre firmy: kurzy pre zamestnancov

  Bonus: spoznať krásy najmenšieho a najstaršieho národného parku Slovenska, jeho historického a prírodného dedičstva.