NMS diagnostika a terapia


PHYSIOPLUS Centrum Fyzioterapie a Vzdelávania: držiteľ akreditácie na uskutočňovanie študijného programu NeuroMuskuloSkeletálnej diagnostiky a terapie pohybových porúch vrámci sústavného vzdelávania rozhodnutím č. Z08503-2013 zo dňa 19.2.2013

NMS koncept je originálnou, pôvodnou metódou, nadväzujúcou na klasické (západné) koncepty manuálnej medicíny. Video komentár autora: https://www.youtube.com/watch?v=lu2HFnisXd4&feature=youtu.be

nms-koncept-i

NAUČTE VAŠU RUKU MYSLIEŤ!


Kurz je určený pre fyzioterapeutov a lekárov Kurz je rozdelený  do štyroch častí v celkovom rozsahu 92 hodín (v dvojročnom období). Jednotlivé časti sú ukončené skúškou a vydaním certifikátu.

Kurz je zaradený do kreditného systému : 21 kreditov za jednotlivú časť, celkovo 84 kreditov (lekári 15/60 kreditov). Minimálne požiadavky: štandardná prax v odbore fyzioterapia alebo medicína.


Miesto konania: Tatranska Polianka  anotácia NMS kurzu

Účastnícky poplatok: 280,-€ za jednotlivú časť


TERMÍNY KURZOV:

A kurz (nový):   prijímame prihlášky na termin 5-7. september 2024

B kurz: 24-26. oktober 2024

C kurz: 3-5. oktober 2024

PRIHLASKA_NMS-kurz-3

VYPLNENÚ prihlášku poslať na m.jendrichovsky@physioplus.sk 

Študijná literatúra:

  • M. JENDRICHOVSKÝ: Neuro-muskulo-skeletálny koncept diagnostiky pre fyzioterapeutov I., Marián Jendrichovský, Stará Ľubovňa, 2011, ISBN 978-80-970714-3-1

Pozn. Jednotlivé časti kurzov obsahovo nadväzujú. Študijná literatúra v cene kurzu