NMS koncept diagnostiky a terapie


PHYSIOPLUS Centrum Fyzioterapie a Vzdelávania: držiteľ akreditácie na uskutočňovanie študijného programu NeuroMuskuloSkeletálneho konceptu diagnostiky a terapie pohybových porúch vrámci sústavného vzdelávania rozhodnutím č. Z08503-2013 zo dňa 19.2.2013

NMS koncept je originálnou, pôvodnou metódou, nadväzujúcou na klasické (západné) koncepty manuálnej medicíny.

video komentár autora: https://www.youtube.com/watch?v=lu2HFnisXd4&feature=youtu.be

nms-koncept-i

NAUČTE VAŠU RUKU MYSLIEŤ!


Kurz je určený pre fyzioterapeutov a lekárov v špecializácii FBLR, neurológia, ortopédia, algeziológia a reumatológia. Kurz je rozdelený  do štyroch častí v celkovom rozsahu 92 hodín (v dvojročnom období). Jednotlivé časti sú ukončené skúškou a vydaním certifikátu.

Kurz je zaradený do kreditného systému : 21 kreditov za jednotlivú časť, celkovo 84 kreditov (lekári 15/60 kreditov). Minimálne požiadavky: minimálna štandardná prax v odbore fyzioterapia a medicína.


Maximálny počet účastníkov: 15

Miesto konania: Červený Kláštor, kúpele  anotácia NMS kurzu

Účastnícky poplatok: 220,-€ za jednotlivú časť


TERMÍNY KURZOV: 

jeseň 2019

19-21. 9. 2019                   C kurz

3-5.10.2019                       B kurz

10-12.10.2019                   C kurz

7-9.11.2019                       B kurz

21-23.11.2019                  D kurz

28-30.11.2019                  D kurz

9 -11. január 2020         A kurz  naplnený

prijímame prihlášky na kurzy v období jar 2020

PRIHLÁŠKA_NMS kurz

Prihlášku poslať na m.jendrichovsky@physioplus.sk 

Študijná literatúra:

  • M. JENDRICHOVSKÝ: Neuro-muskulo-skeletálny koncept diagnostiky pre fyzioterapeutov I., Marián Jendrichovský, Stará Ľubovňa, 2011, ISBN 978-80-970714-3-1
  • M. JENDRICHOVSKÝ: Neuro-muskulo-skeletálny koncept diagnostiky pre fyzioterapeutov II. špeciálna časť, Physioplus, 2013, ISBN 978-80-971433-5-0

Pozn. Jednotlivé časti kurzov obsahovo nadväzujú. Študijnú literatúru možno zakúpiť počas kurzu, alebo objednať v záložke KNIHY.