zóna pre terapeutov

Technika vertikálnej chôdze bude súčasťou plánovaného kurzu Kardio-pulmonálnej rehabilitácie na príprave ktorého intenzívne pracujeme…predpokladaný termín spustenia jeseň 2018

preview autora k technike vertikálnej chôdze: