Publikácie

ZOZNAM PUBLIKOVANÝCH PRÁC

AAA – Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Нейро – мышечно – скелетарная диагностикa I. / Marián Jendrichovský ; recenzenti, P.U. Abbasov, A.D. Isadzhanjan. – 1. vyd. – Sankt Petersburg : KA-Servis, 2016. – 142 s. – ISBN 606-5401-20-0

 

AAB – Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Neuro – muskulo – skeletálny koncept diagnostiky pre fyzioterapeutov I / Marián Jendrichovský ; recenzenti Myrón Malý, Karel Lewit,. – 1. vyd. – Prešov : Petra, 2011. – 191 s. – ISBN 9788097071431

 

ADE – Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
VÝZNAM MÄKKÝCH ČASTÍ PRI VZNIKU SAKROILIAKÁLNYCH DYSFUNKCIÍ U POÚRAZOVÝCH STAVOV DOLNÝCH KONČATÍN Rehabilitace a Fyzikální Lékařství, Praha, No. 1., 2006 p. 24-30/ M. Jendrichovský,
In: Rehabilitace a fyzikální lékařství. – ISSN 1211-2658. – Roč. 13, č. 1 (2006), s. 24-28.
Ovplyvňovanie mechanosenzitivity neurálnych tkanív metódou neurálnej mobilizácie / Marián Jendrichovský. In: Rehabilitace a Fyzikální Lékařství. – ISSN 1211-2658. – Vol. 15, no. 3 (2008), s. 114 – 121.
Kraniosakrálna aretácia v kontexte hlbokého stabilizačného systému. / Marián Jendrichovský. In: Rehabilitace a Fyzikální Lékařství. – ISSN 1211-2658. – Vol. 16, no. 2 (2009), s. 79 – 84.

Lachytova, M., Katreniakova, Z., Mikula, P., Jendrichovsky, M., Nagyova, I: Associations between self-rated health, mental health problems and physical inactivity among urban adolescents. In European Journal of Public Health, 2017

 

ADF – Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Stereotyp chôdze vo svetle funkčných porúch pohybového aparátu. / Marián Jendrichovský. In: Eurorehab Slovensko. – ISSN 1210-0366. – Roč. 14, č. 1 (2004), s. 22 – 24.
Diagnostika sakroiliakálnych dysfunkcií / M. Jendrichovský
In: EuroRehab : časopis pre otázky fyzikálnej a rehabilitačnej medicíny. – EUROREHAB spol. s r. o. : Bratislava. – ISSN 1210-0366. – Roč. XVI, č. 1-2 (2006), s. 19-23.
Nové možnosti reedukácie dýchania v intenzívnej medicíne / Marián Jendrichovský, Jaroslav Fedorko. In: Eurorehab Slovensko. – ISSN 1210-0366. – Roč. 14, č. 1-2 (2006), s. 15 – 17.

 

AFD – Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Hodnotenie funkčnej kardiopulmonálnej kapacity- 6-minútový walking test / Marián Jendrichovský. In: Zborník prednášok 9. Slovenská CF konferencia s medzinárodnou účasťou. – Košice : Asociácia Cystickej Fibrózy, 2013. – ISBN 9788097035716. – S. 116-121.

 

AFH – Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Adjustácia intratorakálneho a intraabdominálneho tlaku ako nástroja efektívnej ventilácie /Marián Jendrichovský.
In: Zborník prednášok 9. Slovenská CF konferencia s medzinárodnou účasťou. – Košice : Asociácia Cystickej Fibrózy, 2013. – ISBN 9788097035716. – S. 112.

 

BAB – Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách
Neuro – muskulo – skeletálny koncept diagnostiky pre fyzioterapeutov II / Marián Jendrichovský recenzenti Myrón Malý. – 1. vyd. – Stará Ľubovňa : Physioplus s.r.o., 2013. – 232 s. – ISBN 9788097143350