video návody

zoznam terapeutov vyskolenych v Respiracnej fyzioterapii po COVID 19

COVID terapeuti

zníženie úzkosti a respiračnej tiesne v akutnej a subakútnej fáze ochorenia
oddychova a tréningová poloha so znížením potreby úsilného dýchania
uprava dychoveho vzoru a PEP v stoji