Prezentácie

ZOZNAM VYBRANÝCH PREDNÁŠOK

 • Miesto Nordic walking v komplexnej Kardiovaskulárnej rehabilitácii. Kardiologické dni, Piešťany, Apríl, 2008
 • Ovplyvňovanie mechanosenzitivity neurálnych tkanív metódou neurálnej mobilizácie. III. Celoslovenský deň fyzioterapeutov. Košice, 2010.
 • Individualizácia riadeného tréningu a stratifikácia rizika u pacientov po IM a revaskularizačných zákrokoch v II. fáze kardiorehabilitácie. Svetový deň fyzioterapeutov, Bratislava, 2011
 • Uplatnenie neurodynamických princípov v diagnostike a terapii periférných neuropátií. V. Celoslovenský deň fyzioterapeutov. Banská Bystrica, 2012
 • Hodnotenie a individualizácia tréningu po infarkte myokardu XVII. Medzinárodný Kongres Slovenskej Kardiologickej spoločnosti, , Bratislava, 2012
 • Diferenciácia  podielu mechanosenzitivity neurálnych tkanív na klinickom obraze periférnej neuropatickej bolesti. Neurorehab 2013, III. celoslovenský kongres s medzinárodnou účasťou,  Ružomberok, 2013
 • Hodnotenie funkčnej kardio-pulmonálnej kapacity- 6 minútový walking test. Medzinárodná CF konferencia Uzhorod, Ukrajina, 2014
 • Funkčné východiská diferenciácie podielu  mechanosenzitivity neurálnych štruktúr na klinickom obraze spinálnej a periférnej neuropatickej bolesti. Konferencia s medzinárodnou účasťou. Fyzioterapie bez hranic, Praha, 2015
 • Нейро – мышечно – скелетарная концепция диагностики расстройств двигательного аппарата: Master class supervisor, Sankt Petersburg, Ruská Republika, 13-15.12.2016
 • Cardiovascular performance in patients after revascularization procedures: A randomized controlled study. iCEPS CONFERENCE NON-PHARMACOLOGICAL INTERVENTIONS: FROM METHODOLOGY TO EVIDENCE OF EFFICACY. Montpellier, France,  17-19 máj 2017: spoluautor
 • Podprahove intervencie v senzomotorickom treningu. VI. Kladrubske neuroreabilitacni symposium. Kladruby u Vlasimi, Ceska republika 1.11.2019
 • Usporiadateľ I-V. ročníka NeuroFyzio Workshopu s medzinárodnou účasťou, Červený Kláštor 2014-2019