Čo znamená laboratórne cvičenie?

Nacvičovať s pacientmi pohybový vzor, ktorý nikdy nevyužijú. Krútiť pedálmi bicykla, ktorý sa nehýbe a chodiť po chodníku, ktorý sa hýbe … Nie sme tréneri ani telocvikári… sme fyzioterapeuti! Učíme ľudí základným fyziologickým funkciám : dýchať, rozprávať a spievať, chodiť, prúdiť…

Psychogénny kašeľ

Psychogénny (habituálny, funkčný) kašeľ sa objavuje v reakcii na stres a je prejavom somatizácie úzkostných stavov. Zhoršuje sa pri kritických životných situáciách pacientov (akútny stres, nadmerná záťaž, rodinné problémy…). U 1/3 detí je chybne stanovená diagnóza bronchiálnej astmy. Nie je prítomná reakcia na…

Kašeľ – porucha expektorácie

  Kašeľ je fyziologický, ochranný, reflexný mechanizmus, ktorý slúži k očisťovaniu dýchacích ciest od hlienu, nečistôt a škodlivín z okolitého prostredia. Ide o komplikovaný reflexný dej podobný reakcii na bolesť, kde hlavnú úlohu hrá senzitívne zásobenie n. vagus. Centrum kašľa je uložené v mozgovom kmeni.…