Funkčné vertigo

Pac. VK, 70 ročná Subj: asi pol roka pri návrate z dovolenky epizóda silnej závrate s prechodnou stabilizáciou a epizodickou exacerbáciou. Závrate reagujú na zmenu polohy hlavy, hlavne pri záklone a prudkej zmene polohy. Pacientka popisuje epizódy kolísavého Tk. Hospitalizovaná na neurológii s JMR mozgu-…

Kurz koučovacích zručností

ak si chcete rozšíriť svoje portfólio kompetencií a zručností: kurz pod vedením svetovo uznávanej osobnosti slovenskej medicíny Prof. Ruženy Tkáčovej prihlásenie s bližšími informáciami pre serióznych záujemcov: dada@regada.sk m.jendrichovsky@physioplus.sk

chôdza a ja

Chodiť znamená nemyslieť, vnímať, cítiť seba, očistiť sa od teórie, citácií, poučiek a fráz…zažívať vlastnú skúsenosť. Všetko na čo hľadím je moje. Objavovať a zažívať vrstvy vedomia, pomaly nadobúdať “seba vedomie”. Nachádzať stabilitu v dynamike vnútorných procesov, cyklov a pochodov…

NMS na Ukrajine: Kyiv 2018

Дата: 2 октября 2018 13.00-17.00 Место проведения: Международный выставочный центр,  Организаторы: Украинская академия реабилитации и здоровья человека, Украинский научно-практический медицинский центр неврологии и реабилитации МОЗ Украины.