Chôdza a spontánnosť

Oproti cvičeniu je samotné putovanie dôkazom spontánnej prace a spotreby energie v tom najprirodzenejšom nastavení. Kompromisy a konvencie sú postupne odvrhované a zašliapané do zeme. Chodec nemusí nič argumentovať a dokazovať. Je v pohybe. To čo je podstatné je živelné. Usporiadané podľa vlastných pravidiel.…