Program Respiračný distres

Milí priatelia avizovaný program s video návodmi aktuálne dostupný pre zdravotníkov a pacientov s dychovými problémami na stránke: rft.physioplus.sk Po registrácii a vyslovení súhlasu s používateľskými podmienkami môžte bezplatne používať pre vlastnú potrebu a pre potreby pacientov. Budeme vdační za Vaše…

prvé COVID skúsenosti

Long COVID je skutočnosť. Ľudia trpia a potrebujú pomoc. My potrebujeme viac skúmať a zomknúť svoje sily, koncentrovať sa na podstatné a ucíť sa od pacientov. Jedna stratégia, plán nestačí. Každá osoba vyžaduje rôzny prístup. V čase bez lieku nastupuje…

post COVID centrum

Špecializované pracovisko Respiračnej fyzioterapie od 1. marca prijíma pacientov 6 týzdňov po prekonaní COVID infekcie do ústavnej starostlivosti na odporúčanie pneumológa. Po schválení vládou aj do kúpeľnej liečby v indikácii V. netuberkulózne ochorenia