Reaktívna synovia

Pac. RJ 53 ročná Subj.: pred pol rokom bolesti v kostrči s vyústením do akútnej epizódy bolesti v drieku bez významnejšej projekcie. Po preliečení ústup bolesti v drieku s opätovným vzplanutím v hrudnej chrbtici akútneho charakteru. Vyšetrená neurológom s indikáciou na JMR Th a L chrbtice s vylúčením štrukturálnej…

Poďakovanie + foto: V. NFWS

Milí priatelia a kolegovia, V mene  organizátorov V. NeuroFyzio workshopu Vám vyslovujem z celého srdca poďakovanie za Vašu prítomnosť, vnímavosť a príspevky do diskusií veríme, že budete zdieľať nové myšlienky a využijete nadobudnuté skúsenosti. Dúfame, že ostaneme aj naďalej vo Vašej…