funkčný prístup

Nerieš čo je krivé, opravuj to, čo nie je živé! Nemárni čas. Krivé neopravíš. Nechaj to na chirurga. Sústreď sa na živé. Živé v zmysle pulzácie, pohybu, čo aktívne-pasívne mení napätie, čo reaguje, komunikuje s okolím, čo je súčasťou zmeny po…

založenie Tatranskej školy RFT

S radosťou Vám oznamujeme, že dňa 15.7.2022 bolo na Sliezskom Dome založené Združenie fyzioterapeutov, lekárov, sestier a priaznivcov spontánneho, slobodného, zdravého dýchania, pohybu a chôdze u detí, mládeže a dospelých, s poslaním propagácie, podpory, realizácie preventívnych a liečebných pohybových aktivít, vzdelávacej a výskumnej činnosti v oblasti…

sekcia Pľúcnej fyzioterapie

Milí priatelia, v spolupraci so Slovenskou Pneumologickou a ftizeologickou splocnostou zakladame sekciu pľúcnej fyzioterapie. Poslanim sekcie je propagovať pľúcnu rehabilitaciu, rozvíjať spoluprácu s pneumológmi a presadzovať naše zujmy vo vzťahu k ministerstvu a odborným spoločnostiam. V úvode potrebujeme 10 zakladajúcich…

terminy kurzov jeseň 2022

NeuroMuskuloSkeletalna diagnostika a terapia (NMS) 30.9-2.10.2022    D kurz 14-16.10.2022       C kurz 4-6.11.2022           B kurz 18-20.11.2022        A kurz …prijmame prihlasky KardioPulmonalna Rehabilitacia (KP rehab) 28-29.10.2022       A…