cenník

CENNÍK SLUŽIEB

 Výkon v trvaní ½ hod.:                                                         25.00 € – 30.00 €

 Výkon v trvaní 1 hod.:                                                          40.00 € – 45.00 €

(Pozn. podľa náročnosti a rozsahu výkonu) 

 Vystavenie podrobnej správy, nálezu                                   3.00 €

Návštevná služba u imobilných pacientov vrámci okresu      50.00 – 60.00 eur vrátane cesty