cenník

CENNÍK SLUŽIEB

 Výkon v trvaní ½ hod.:                                                         20.00 € – 25.00 €

 Výkon v trvaní 1 hod.:                                                          35.00 € – 40.00 €

(Pozn. podľa náročnosti a rozsahu výkonu) 

 Vystavenie podrobnej správy, nálezu                                   3.00 €

Návštevná služba u imobilných pacientov vrámci okresu      40.00 – 50.00 eur vrátane cesty