Vertical walking

Vertical walking© vertikálna chôdza
Dostaň gravitáciu pod kontrolu! Get a gravity under control!

Zoznam terapeutov: Vertical Walking inštruktori

Chôdza predstavuje prirodzený, bezpečný, nenákladný, dostupný, efektívny a psychologický prijateľný spôsob záťaže pri rôznych ochoreniach a je rovnako použiteľná v programoch prevencie civilizačných ochorení. V rehabilitácii vertical walking predstavuje prechod z laboratórneho do prirodzeného naturálneho prostredia.

Princíp: Vertikálna chôdza je terapeutický a kondičný koncept založený na vertikálnej aktivácii ťažiska počas chôdze.

Mechanizmus: VW znižuje dopad patofyziologických zmien organizmu mechanizmom aktivácie dýchacieho systému s aktívnou integráciou do pohybového prejavu.

Aktiváciou „vnútorných svalov“ tela dosahujeme nastavenie napäťových gradientov potrebných pre správnu „pulzáciu“ organizmu.

Cieľ: Cieľom je celkový tonizačný efekt s vplyvom na obehový (cirkulácia), dýchací (ventilácia), metabolický (spaľovanie), vylučovací (detoxikácia), nervovo-svalový (riadenie pohybu), vegetatívny systém (regulácia) a psychický stav (nálada, emocionalita).

Indikácie: VW je určený zdravej populácii ako prevencia rozvoja civilizačných zmien v spojení so sedavým spôsobom života. VW dosahujeme reguláciu krvného tlaku, zlepšenie dýchania, redukciu hmotnosti, zvýšenie odolnosti voči stresu a celkové psychické preladenie organizmu.

Pacientom s poruchami pohybového aparátu, segmentálnej instability, vegetatívnej nerovnováhy, kardiovaskulárnymi, metabolickými a respiračnými prejavmi s nízkym a stredným rizikom.

Veda a výskum

Skúmanie biomechanických a neurofyziologických aspektov metódy a vplyvov na vybrané klinické parametre a veľkosť efektu v aplikácii pri jednotlivých ochoreniach.

APVV-15-0719 Longitudinálny výskum psychosociálnych inovácii v manažmente chronických chorôb.

V príprave:

Tréning v zdravej populácii pod dohľadom školených inštruktorov

Tréning pacientov pod dohľadom certifikovaných fyzioterapeutov