Program RESPIRAČNÝ TERAPEUT

Kurz je určený pre fyzioterapeutov a lekárov.

Kurz je rozdelený  do štyroch častí v celkovom rozsahu 80 hodín. Je ukončený skúškou a vydaním certifikátu.

Miesto konania: Centrum Respiračnej Fyzioterapie Sanatórium Dr. Guhra Tatranská Polianka

Kurz je zaradený do kreditného systému SKF

Maximálny počet účastníkov: 15

účastnícky poplatok: 220 eur/ kurz. Možnosť absolvovať aj jednotlivé časti bez poradia za cenu 260 € 

Kurz objasňuje princípy fyzickej aktivity, aeróbnej a anaeróbnej záťaže používanej v prevencii, telovýchove zdravej populácie a rehabilitácii kardio-pulmonálnych ochorení. Ponúka praktickú diagnostickú aplikačnú schému, ktorá zohľadňuje aktuálne odporúčania odborných spoločností a je postavená na súčasných evidence based poznatkoch v uvedených oblastiach.

Ťažiskom kurzu sú praktické workshopy zamerané na cielené používanie subjektívnych a objektívnych hodnotiacich škál a testov záťaže kardio-pulmonálneho pacienta, edukáciu neurofacilitačných techník hrudnej fyzioterapie, reedukácie dýchania a techník hygieny HDC a DDC. Dôraz je kladený na stereotyp dýchania stoja a chôdze v spojení postury, obehu a dýchania u širokej škály diagnóz vo fyzioterapii.

Súčasťou praktickej výučby je aplikácia záťažových programov v klinických a outdoorových podmienkach. Frekventanti si osvoja rôzne techniky cvičenia, chôdze (ofenzívny a defenzívny prístup), a chôdze. Novinkou je vertikálna chôdza (vertical walking) a jej prínos v terapii kardio-vaskulárnych, respiračných a pohybových porúch. Po úspešnom ukončení prvých dvoch častí absolventi  obdržia certifikát inštruktora Vertical Walkingu. Po absolvovaní celého programu sa môžu stať členmi Tatranskej školy Respiračnej Fyzioterapie

Podrobný program kurzu: Program Respiracna fyzioterapia

prihláška na stiahnutie : PRIHLASKA-Respiracny-terapeut

termíny: A kurz: 24-25. máj. 2024 nový cyklus

               B kurz: 26-27. apríl 2024

               C kurz: 10-11. máj 2024 

             Respiračná Fyzioterapia v intenzívnej starostlivosti jún 2024…upresníme

               D kurz formou školiaceho miesta (3-5 účastníkov) termíny budú po dohode zverejňované 

preview autora: https://www.youtube.com/watch?v=imy-zU07DSE&feature=youtu.be