Kardio Pulmonálna Rehabilitácia

Kurz Kardio Pulmonálnej Rehabilitácie (KP Rehab)

Kurz je určený pre fyzioterapeutov a lekárov.

Kurz je rozdelený  do dvoch častí (A+B) v celkovom rozsahu 40 hodín.

Je ukončený skúškou a vydaním certifikátu. Kurz je zaradený do kreditného systému SKF (15/30). Maximálny počet účastníkov: 15

Tatranská Polianka – Wikipédia

Miesto konania: Centrum respiračnej fyzioterapie Sanatórium Dr. Gúhra Tatranská Polianka

 

účastnícky poplatok: 180 € za jednotlivú časť

Kurz objasňuje princípy fyzickej aktivity, aeróbnej a anaeróbnej záťaže používanej v prevencii, telovýchove zdravej populácie a rehabilitácii kardio-pulmonálnych ochorení. Ponúka praktickú diagnostickú aplikačnú schému, ktorá zohľadňuje aktuálne odporúčania odborných spoločností a je postavená na súčasných evidence based poznatkoch v uvedených oblastiach.

Ťažiskom kurzu sú praktické workshopy zamerané na cielené používanie subjektívnych a objektívnych hodnotiacich škál a testov záťaže kardio-pulmonálneho pacienta, edukáciu neurofacilitačných techník hrudnej fyzioterapie, reedukácie dýchania a techník hygieny HDC a DDC. Dôraz je kladený na stereotyp dýchania stoja a chôdze v spojení postury, obehu a dýchania u širokej škály diagnóz vo fyzioterapii.

Súčasťou praktickej výučby je aplikácia záťažových programov v klinických a outdoorových podmienkach. Frekventanti si osvoja rôzne techniky cvičenia, chôdze (ofenzívny a defenzívny prístup), a chôdze s palicami. Novinkou je vertikálna chôdza (vertical walking) a jej prínos v terapii kardio-vaskulárnych, respiračných a pohybových porúch. Po úspešnom ukončení obidvoch častí absolventi obdržia certifikát inštruktora Vertical Walkingu.

prihláška na stiahnutie PRIHLÁŠKA-KPR

termíny: A kurz  6-7.11.2020 Prjímame prihlášky 

                 C kurz  13-14.11 2020 

                  B kurz    máj- jún 2021