Program RESPIRAČNÝ TERAPEUT

Kurz je určený pre fyzioterapeutov a lekárov.

Kurz je rozdelený  do štyroch častí v celkovom rozsahu 80 hodín.

Je ukončený skúškou a vydaním certifikátu o absolvovaní a certifikátu inštruktora Vertical Walkingu

Kurz je zaradený do kreditného systému SKF.

Maximálny počet účastníkov: 15

účastnícky poplatok: 880 € za celý program, možnosť absolvovať aj jednotlivé časti za cenu 240 € 

Kurz objasňuje princípy fyzickej aktivity, aeróbnej a anaeróbnej záťaže používanej v prevencii, telovýchove zdravej populácie a rehabilitácii kardio-pulmonálnych ochorení. Ponúka praktickú diagnostickú aplikačnú schému, ktorá zohľadňuje aktuálne odporúčania odborných spoločností a je postavená na súčasných evidence based poznatkoch v uvedených oblastiach.

Ťažiskom kurzu sú praktické workshopy zamerané na cielené používanie subjektívnych a objektívnych hodnotiacich škál a testov záťaže kardio-pulmonálneho pacienta, edukáciu neurofacilitačných techník hrudnej fyzioterapie, reedukácie dýchania a techník hygieny HDC a DDC. Dôraz je kladený na stereotyp dýchania stoja a chôdze v spojení postury, obehu a dýchania u širokej škály diagnóz vo fyzioterapii.

Súčasťou praktickej výučby je aplikácia záťažových programov v klinických a outdoorových podmienkach. Frekventanti si osvoja rôzne techniky cvičenia, chôdze (ofenzívny a defenzívny prístup), a chôdze s palicami. Novinkou je vertikálna chôdza (vertical walking) a jej prínos v terapii kardio-vaskulárnych, respiračných a pohybových porúch. Po úspešnom ukončení obidvoch častí absolventi obdržia certifikát inštruktora Vertical Walkingu.

Podrobný program kurzu: Program-Respiracny-terapeut-1-2

prihláška na stiahnutie : PRIHLASKA Respiracny terapeut

termíny: A kurz   (Tatranska Polianka) 28-29.10. 2022

             terminy C+D budú zverejnené čoskoro

preview autora: https://www.youtube.com/watch?v=imy-zU07DSE&feature=youtu.be