Kategória: Nezaradené

antigravitacna kontrola v podani Lenky Moresovej

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwetransfer.com%2Fdownloads%2F8f3ad98c9ed642caa3bcbe2775b4de4820201216190906%2F37d066%3Ffbclid%3DIwAR0MHX5YsMoL3PymkqUaqaKdKsP4EcC0nHFJjPam6uhpNlCZMpixgyh3tnA&data=04%7C01%7C%7Cc58e37bcdd154bf3cb9a08d8a5e7fef9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637441763114174803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uax9lf%2BO%2FtC%2FmgdZU%2BAO8bqgGfM%2BsXt6kRjoaGDvg3g%3D&reserved=0

Čo znamená laboratórne cvičenie?

Nacvičovať s pacientmi pohybový vzor, ktorý nikdy nevyužijú. Krútiť pedálmi bicykla, ktorý sa nehýbe a chodiť po chodníku, ktorý sa hýbe … Nie sme tréneri ani telocvikári… sme fyzioterapeuti! Učíme ľudí základným fyziologickým funkciám : dýchať, rozprávať a spievať, chodiť, prúdiť…

Psychogénny kašeľ

Psychogénny (habituálny, funkčný) kašeľ sa objavuje v reakcii na stres a je prejavom somatizácie úzkostných stavov. Zhoršuje sa pri kritických životných situáciách pacientov (akútny stres, nadmerná záťaž, rodinné problémy…). U 1/3 detí je chybne stanovená diagnóza bronchiálnej astmy. Nie je prítomná reakcia na…