úhrada, rezervácia a cenník ubytovania

Prosíme o úhradu účastníckeho poplatku

(50 eur) najneskôr mesiac pred konaním akcie na

č. účtu: TATRABANKA  2615303007/ 1100

IBAN SK19 1100 0000 0026 1530 3007

Po obdržaní platby Vám pošleme organizačné pokyny. Fakturácia bude vykonaná po predložení dokladu o zaplatení na mieste.


 

UBYTOVANIE:

Záujemcovia o ubytovanie v Kúpeľoch, nech si čím skôr dohodnú rezerváciu osobne priamo cez recepciu: ohlásiť sa ako účastníci workshopu.(Pozn. ubytovanie v kúpeľnom areáli môže zvlášť v neskorších termínoch bude obmedzené kapacitou zariadenia).


Rezervácie:

KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka
Červený Kláštor 147
059 06 Červený Kláštor
+421 914 338 829
rezervacie@kupelecks.sk
www.kupelecks.sk

cenník ubytovania Kúpele CK:

 Domčeky:  12 eur / osoba
 Hotel  :      25 eur   / dve osoby v izbe/     cena platí pre jednu osobu
                  37 eur  / jedná osoba v izbe/   cena platí pre jednu osobu
strava: formou bufetu (vlastný výber): raňajky : 5 eur, obed 7 eur, večera 7 eur

Pozn. Cena ubytovania je viazaná na celodennú stravnú jednotku