úhrada, rezervácia a cenník ubytovania

 Prosíme o úhradu účastníckeho poplatku (55 eur) najneskôr mesiac pred konaním akcie na

č. účtu:  TATRABANKA 2923908526/ 1100         

IBAN:    SK88 1100 0000 0029 2390 8526     

Po obdržaní platby Vám pošleme organizačné pokyny. Fakturácia bude vykonaná po predložení dokladu o zaplatení na mieste.

UBYTOVANIE:

Záujemcovia o ubytovanie v Kúpeľoch, nech si čím skôr dohodnú rezerváciu osobne priamo cez recepciu: ohlásiť sa ako účastníci workshopu.

(Pozn. ubytovanie v kúpeľnom areáli môže zvlášť v neskorších termínoch bude obmedzené kapacitou zariadenia.

Rezervácie:

KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka
Červený Kláštor 147
059 06 Červený Kláštor
+421 914 338 829
rezervacie@kupelecks.sk
www.kupelecks.sk

cenník ubytovania Kúpele CK: