Podmienky používania

Vážení kolegovia,

 

Upozorňujeme Vás, že diskusné fórum, ktoré ste navštívili, nie je určené širokej verejnosti, len

registrovaným členom. Obsahuje odborné informácie diskusného charakteru. Prevádzkovateľ stránok

nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za nesprávne pochopenie, interpretáciu a klinickú aplikáciu

získaných informácií, ktoré by viedli k riziku ohrozenia vlastného zdravia alebo zdravia iných osôb.

 

Vstupom na tieto stránky Prehlasujem:

  1. že som sa s vyššie uvedeným poučením zoznámil (a),
  2. že som si vedomý (á) rizika spojeným s používaním získaných informácií.