zóna pre terapeutov

Technika vertikálnej chôdze je súčasťou plánovaného kurzu Kardio-pulmonálnej rehabilitácie … viac v záložke kurzy…

preview autora k technike vertikálnej chôdze: