physioplus na FB

Z aktivity našich kurzistov vzniklo FB prepojenie, kde možno zdieľať termíny, aktivity, dopravu a ubytovanie pre účastníkov kurzov…a samozrejme komunikovať aj medzi skupinami a jednotlivcami navzájom… Názov skupiny: NMS koncept M. Jendrichovsky 2018…je to uzavretá skupina a treba požiadať o…

Tlakový spínač

Pac. LV, 41 ročný Subj.: 7 rokov bolesti v drieku a Th chrbtice epizodického charakteru, pacient pripisuje vznik ťažkostí nadmernej námahe pri stavbe domu, v priebehu niekoľkých rokov opakované intervencie O3, PRT, fazetová blokáda, liečený algeziológom a neurológom ako chronický radikulárny syndróm…